Czy wolno nam rozsypać prochy bliskich ?

Zgodnie z Ustawą z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011r., Nr 118, poz. 687 ze zm.) Zmarłego można pochować jedynie na cmentarzu.
W szczególnych wypadkach, gdy zgon nastąpił podczas rejsu, zwłoki zmarłego można zatopić w morzu. Prochy osób skremowanych mogą być pochowane na cmentarzu w grobach lub katakumbach.
Urnę z prochami można pochować w grobie, w którym znajdują się już inne trumny, czy urny. Polskie prawo przewiduje możliwość rozsypania prochów na morzu. Prochy zmarłej osoby można rozsypać bezpośrednio do morza lub zatopić w urnie. Do zatopienia prochów należy użyć urny biodegradowalnej.
Nie jest dopuszczalne rozsypywanie prochów osoby zmarłej ani na „polach pamięci” usytuowanych na cmentarzach ani poza nimi. Urny z prochami nie można przechowywać w innym miejscu niż na cmentarzu. Do przewozu urny z prochami nie jest wymagany specjalny środek transportu. Urnę możemy przewozić prywatnym samochodem. Jedynym obowiązkiem jest poszanowanie prochów zmarłego. Rozsypywanie prochów zagrożone jest karą grzywny do 5.000 zł lub karą 30 dni aresztu.

-willowcoffins.eu-