Dargavs – miasto umarłych

W górach Osetii północnej znajduje się stara nekropolia, gdzie okoliczni mieszkańcy grzebali zmarłych.  Grobowce tworzą skupisko małych kamiennych domków liczących niekiedy kilka kondygnacji. Do budowy używano kamiennych bloków a jako spoiwo zaprawy gliniano-wapiennej. Najstarsze z grobowców datowane są na XVI wiek n.e. Zmarłych składano w grobowcach  w drewnianych trumnach kształtem przypominających łodzie, wierząc, że zmarły […]

Wesoły cmentarz w Sapanta

W miejscowości Sapanta w północnej Rumuni znajduje się jedna z ciekawszych atrakcji turystycznych tego kraju. Atrakcją tą jest cmentarz nazywany „wesołym cmentarzem”. Jest to nekropolia gdzie unikalne rzeźbione w drewnie i barwnie malowane nagrobki przedstawiają sceny z życia zmarłych. Dowiedzieć się z nich można kim zmarły był z zawodu, jak żył, a w niektórych przypadkach […]

Las a zmiany klimatyczne

Degradacja środowiska naturalnego poprzez wycinanie lasów prowadzi do wzrostu stężenia dwutlenku węgla w atmosferze. Lasy podczas procesu fotosyntezy pochłaniają dwutlenek węgla, a wydzielają tlen. Nadmiar dwutlenku węgla w atmosferze jest przyczyną efektu cieplarnianego, powodując tym samym nieodwracalne zmiany klimatyczne. Wycinanie lasów przyczynia się do zmiany współczynnika odbicia światła od powierzchni ziemi, tym samym powodując zaburzenia […]

Sagada – kraina wiszących trumien

Zamieszkujące te tereny plemię Igorot dba o to, aby nie sposób było zapomnieć o zmarłych członkach ich wspólnoty. Ich metodą na „wieczną pamięć” jest umieszczanie trumien… na ścianach skał tak, aby były one widoczne dla każdego współplemieńca. Rdzenni mieszkańcy rejonu nie wieszają już trumien tak często jak bywało to dawniej. Obyczaj ten wciąż jest jednak […]

Historia trumny

Pierwsze przypadki grzebania zmarłych w drewnianych skrzyniach odnotowano na początku średniowiecza (głównie władców). W Europie zwyczaj pochówku w trumnach upowszechnił się w XIV wieku. Naukowcy sądzą, że związane to było z epidemią dżumy, która w połowie XIV wieku panowała w Europie. Mogły stanowić one dodatkowe zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się choroby. Stosowano wówczas trumny sosnowe, dębowe, […]

Tajemnice świata: święto zmarłych to nie tylko zaduma, ale też radosna fiesta

W większości krajów europejskich 1 listopada jest dniem zadumy. Ale już w Ekwadorze i Meksyku to radosne święto.  Rodzaj obchodów zależy od tradycji, religii, a także kultury obowiązującej w danym kraju. Postanowiliśmy niektórym z nich się przyjrzeć. Czas zadumy Większość mieszkańców Europy to chrześcijanie, którzy w bardzo podobny sposób kultywują pamięć zmarłych. W Polsce, Niemczech […]

Życiodajne fabryki

Plantacje wikliny możemy bez wątpienia nazwać ekologicznymi fabrykami, które produkują i dostarczają nam surowca do produkcji trumien, jednocześnie stanowią schronienie dla wielu gatunków zwierząt. Można zaryzykować stwierdzenie że plantacje wikliny są najczystszymi i najbardziej przyjaznymi środowisku fabrykami na świecie. Na ziemi istnieje bardzo niewiele odnawialnych materiałów produkcyjnych tak czystych ekologicznie jak wiklina, która powstaje dzięki […]

Czy wolno nam rozsypać prochy bliskich ?

Zgodnie z Ustawą z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011r., Nr 118, poz. 687 ze zm.) Zmarłego można pochować jedynie na cmentarzu. W szczególnych wypadkach, gdy zgon nastąpił podczas rejsu, zwłoki zmarłego można zatopić w morzu. Prochy osób skremowanych mogą być pochowane na cmentarzu w grobach lub katakumbach. […]

Nowe rozwiązania

Ludzie nieustannie poszukują nowych rozwiązań produkcyjnych, procesów technologicznych oraz produktów, których wytwarzanie nie degraduje cennego dziś środowiska naturalnego naszej planety. Idealnym przykładem i uwieńczeniem tych poszukiwań jest wprowadzenie na rynek pogrzebowy ekologicznych trumien z wikliny. Proces produkcji trumien z wikliny w całości oparty jest na pracy ręcznej z wykorzystaniem odnawialnego surowca naturalnego jakim jest wierzba. […]

Kremacja-obyczaj czy konieczność?

Pochówek tradycyjny czy kremacja? Chociaż kremacja jest zdecydowanie tańsza, to o wyborze decydują nie tylko względy ekonomiczne. Pod uwagę bierze się możliwość „dołączenia” do przepełnionego już grobu rodzinnego. Urna zabiera przecież niewiele miejsca. W tradycjach pogrzebowych zachodzą zmiany. Sprzyjają temu otwarte granice i kontakty międzykulturowe. Kremacja zdobywa sobie w naszym kraju coraz więcej zwolenników. Wskazują […]