Życiodajne fabryki

Plantacje wikliny możemy bez wątpienia nazwać ekologicznymi fabrykami, które produkują i dostarczają nam surowca do produkcji trumien, jednocześnie stanowią schronienie dla wielu gatunków zwierząt.
Można zaryzykować stwierdzenie że plantacje wikliny są najczystszymi i najbardziej przyjaznymi środowisku fabrykami na świecie.

SONY DSC

Na ziemi istnieje bardzo niewiele odnawialnych materiałów produkcyjnych tak czystych ekologicznie jak wiklina, która powstaje dzięki energii słonecznej, dwutlenkowi węgla, wodzie i składnikom mineralnym zawartym w glebie. Plantacje wierzby są nie tylko dostawcą surowca, są także fabrykami tlenu. Rośliny w procesie fotosyntezy pobierają z powietrza dwutlenek węgla zwracając nam życiodajny tlen. Nad całym procesem produkcji czuwa w przeważającej mierze natura. Człowiek w oparciu o swoją wiedzę przyrodniczą wspomaga naturę, aby naśladować naturalne cykle w uprawach, dając korzyści społeczeństwu i przyrodzie. Dzięki swoim właściwościom wiklina znajduje coraz więcej zastosowań w wielu branżach np. spożywczej, opakowaniowej, ogrodniczej, czy meblarskiej.
Obserwując to zjawisko nasuwa się pytanie, czy kolejną branżą będzie branża pogrzebowa? Jeśli my w imieniu swoim i swoich bliskich będziemy chcieli skorzystać, z tak przyjaznych rozwiązań naturze jakimi są trumny z wikliny, zapewne tak.
-willowcoffins.eu-