Las a zmiany klimatyczne

Degradacja środowiska naturalnego poprzez wycinanie lasów prowadzi do wzrostu stężenia dwutlenku węgla w atmosferze. Lasy podczas procesu fotosyntezy pochłaniają dwutlenek węgla, a wydzielają tlen. Nadmiar dwutlenku węgla w atmosferze jest przyczyną efektu cieplarnianego, powodując tym samym nieodwracalne zmiany klimatyczne.
Wycinanie lasów przyczynia się do zmiany współczynnika odbicia światła od powierzchni ziemi, tym samym powodując zaburzenia opadów atmosferycznych, oraz zmiany wiatrów i prądów morskich. Tego typu zjawisko nosi nazwę albedo i jest odpowiedzialne za pogodę na całym świecie. SONY DSC
Wycinanie lasów spowodowało także spadek populacji, oraz wyginięcie niektórych gatunków zwierząt.
Jako główne przyczyny wycinania lasów możemy wymienić:
• pozyskiwanie nowych obszarów pod budownictwo,
• zwiększanie obszarów pod uprawy,
• wycinanie w celu pozyskania drewna opałowego, budulca, pozyskiwanie surowca dla przemysłu meblarskiego.
Tempo wycinania lasów:
1 hektar na sekundę
860 km2 dziennie
ponad 300 tysięcy km2 rocznie: (to prawie powierzchnia Polski)
Na wskutek zmian klimatu dochodzi do wzrostu temperatur, to z kolei przyczynia się do częstszych susz powodujących pożary lasów. Zmiany klimatu mają również związek ze wzrostem pasożytów atakujących drzewa. Eksperci uważają że na dzień dzisiejszy ponad 50% drzew w Europie dotkniętych jest różnego typu pasożytami i schorzeniami.
Jak zatem ratować nasze lasy ?
Możemy zrezygnować lub przynajmniej ograniczyć wykorzystywanie drewna twardego w przemyśle, a także w życiu codziennym.

-willowcoffins.eu-