Kremacja-obyczaj czy konieczność?

Pochówek tradycyjny czy kremacja?
Chociaż kremacja jest zdecydowanie tańsza, to o wyborze decydują nie tylko względy ekonomiczne. Pod uwagę bierze się możliwość „dołączenia” do przepełnionego już grobu rodzinnego. Urna zabiera przecież niewiele miejsca.
W tradycjach pogrzebowych zachodzą zmiany. Sprzyjają temu otwarte granice i kontakty międzykulturowe. Kremacja zdobywa sobie w naszym kraju coraz więcej zwolenników. Wskazują na to wyniki badań przeprowadzonych przez CBOS w 2001 r. Aż 44% z badanej grupy 1020 Polaków uznało kremację za dobry sposób pogrzebu.
W wielu aglomeracjach spopielanie zwłok stanie się koniecznością już w najbliższej przyszłości. Przyczyna jest prozaiczna — zaczyna brakować miejsc na cmentarzach, a tam jedynie zgodnie z prawem można dokonywać pochówków. Stąd coraz popularniejsze są kolumbaria. Ma je coraz więcej nekropolii w Polsce.Problem kremacji ciała ludzkiego stawał już w XIX w. na obradach Międzynarodowych Kongresów Lekarskich. Jednak nowoczesne jej podstawy wyznaczył kongres w Dreźnie. Ustalone wówczas zasady są aktualne do dziś: całkowite spalanie zwłok, stosowanie specjalnych pieców tylko do ludzkich zwłok, nie wytwarzanie szkodliwych gazów, zasada, że popiół ma być biały, a ciało spalane nie w płomieniach tylko w gorącym powietrzu.
Obecnie w Europie jest ponad tysiąc krematoriów. Miejscami o najwyższym wskaźniku kremacji są kraje skandynawskie.
Kościół pozwala
Obecnie opieramy się na Kanonie 1176 par.3 Kodeksu Prawa Kanonicznego który mówi: „Kościół usilnie zaleca zachowanie pobożnego zwyczaju grzebania zmarłych w ziemi. Nie zabrania jednak kremacji, jeśli nie została wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej”. Stanowisko to potwierdził papież Jan Paweł II w 1983 r.Warto podkreślić, że inne kościoły chrześcijańskie skupione w Polskiej Radzie Ekumenicznej również prezentują to samo stanowisko.Prawie wszystkie polskie firmy prowadzące kremację zwłok uwypuklają na swoich stronach internetowych brak przeciwwskazań ze strony kościoła katolickiego.
Spalanie jest pochówkiem
Tyle, że w innej formie. Ciało w trumnie poddawane jest w piecu działaniom bardzo wysokiej temperatury (ale nie płomieniom), wynoszącej od 800 do 1200 stopni Celsjusza. Cały cykl trwa dwie-trzy godziny, po czym prochy umieszczane są w urnie o pojemności 3,5–4 litry (dla dorosłego człowieka). Urnę wydaje się wraz ze świadectwem kremacji.
Wszystkie spopielarnie mają specjalne sale podglądowe, gdzie rodzina może być świadkiem aktu wprowadzania urny do urządzenia kremacyjnego, niejednokrotnie towarzyszy temu dyskretna muzyka.Wszystkie krematoria podają warunki jakie obowiązują przy przyjęciu zwłok do spopielenia. O czym należy pamiętać?Trumny przeznaczone do spalania powinny być ekologiczne. Mogą być drewniane, tekturowe lub np. wiklinowe, nie lakierowane i pozbawione metalowych i plastykowych ozdób. Nie wolno do nich wkładać zabawek, żadnych baterii, akumulatorów, ani telefonów( ryzyko eksplozji od baterii lub akumulatora), sztucznych ogni, akrylowych tworzyw do przykrywania ciała, żadnych innych materiałów z plastykowych, zwłaszcza z PCV ( szkodliwa emisja, nieprzyjemny zapach) rozruszników serca, butelek z płynami, elementów szklanych, wszelkich elementów metalowych (wyjątek implanty), dużych elementów papierowych.Instalacje działające w polskich krematoriach są nowoczesne i stosują je kraje bardziej wyczulone na ochronę środowiska niż my.