Dargavs – miasto umarłych

W górach Osetii północnej znajduje się stara nekropolia, gdzie okoliczni mieszkańcy grzebali zmarłych.  Grobowce tworzą skupisko małych kamiennych domków liczących niekiedy kilka kondygnacji. Do budowy używano kamiennych bloków a jako spoiwo zaprawy gliniano-wapiennej. Najstarsze z grobowców datowane są na XVI wiek n.e.

miasto

Zmarłych składano w grobowcach  w drewnianych trumnach kształtem przypominających łodzie, wierząc, że zmarły aby dostać się do nieba musi pokonać rzekę.

W XVII wieku ludność zamieszkująca tutejszą okolicę zdziesiątkowała straszna epidemia. Jedynym sposobem aby zapobiec rozprzestrzeniania się epidemii była budowa kamiennych grobowców.

Ta ciekaw nekropolia  jest miejscem rzadko odwiedzanym przez turystów ze względu na swoje położenie. Dotarcie tu wymaga kilkugodzinnej pieszej wędrówki.

-willowcoffins.eu-